Gizlənməyən...

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Milad bayramın ərəfəsində tələbə şəhərciyində tək qalmış bir necə xanım tələbə üçün bu bayram əsl faciəyə kimi görünürdü. Amma oraya bir dəstə silahlı quldur buyurandan sonra bayram qarabasmaya çevrildi. İndı qızlar sağ qalmaq üçün mümkünsüz şeylər etməlidirlər.  
Daha çox