Hatıran Yeter

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Adəm və Zöhrə qaçmağa məcbur olan cütlükdür. Baha adını verdikləri uşaqları körpəlikdə keçirdiyi meningit nəticəsində eşitmə qabiliyyətini itirir. Həmyaşıdlarına nisbətən uşaqlığı çox çətin keçən Bahanın həyatı Leyla ilə tanışlığından sonra  tam başqa hal alır. Sevən cütlüyük çoxlu çətinliklərdən keçməli olur. Baha, sevgilərin meyvəsi olan qızı Yeşim ilə birləşməsi üçün böyük qurbanlar verməli olacaq.  
Daha çox