Cəhənnəm mətbəxi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Ərləri FTB tərəfindən həbs edilmiş, Nyu-Yorkun “Cəhənnəm mətbəxi” rayonun yaşayan üç evdar xanımın əhvalatı. Hadisə 1978-ci ildə baş verir, bu xanımların yeganə arzusu İrlandiya mafiyasının işlərini öz əllərinə keçirməkdir. Məlum olur ki,  burada onlar özlərini suda balıq kimi hiss edirlər: reketdən rəqiblərin aradan qaldırılmasına qədər… sözün hərfi mənasında.
Daha çox