Rubi Gilman. Yeniyetmə Krakenin macəraları

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Təvazökar yeniyetmə Rubi ailə sirrini kəşf edir və kraken nəslindən olaraq, sualtı səltənətin varisi hesab edildiyini öyrənir. Ancaq düşmənlərin də - o qədər də sevimli olmayan su pərilərinin də bu taxt üçün planları var.  
Daha çox