Tütəkçi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Əsirlər boyu Əbləq Tütəkçi haqqında olan əfsanə insanları qorxudub. Bəs bu əfsanə tam uydurma deyilsə, birdən o al geyimli tütəkçi doğurdan da insanları qəsəbə qəsəbə məhv edirdi? Mel qədim əfsanələrdən çox uzaq, qızını dolandırmağa çalışan bir musiqiçidir. Bir gün o təsadüfən insanları transa sala bir musiqi zümzümələyir, amma Holmelli sıçovul tutan bu sirri heç kəsə açan deyil. İndi qədim pislik yenidən bu dünyada canlanıb yeni qanlı tarixçə yazacaq.  
Daha çox